ÚVOD

… o těchto stránkách

Vítejte na soukromých stránkách jednoho radioamatéra a amatérského meteorologa z Nové Paky. Stránky vyjadřují osobní názory autora, jež nemusí zcela souhlasit s názory ostatních návštěvníků tohoto webu. Pro nové stránky jsem využil redakční systém WordPress, dosavadní klasické stránky byly přesunuty do nového umístění, které najdete zde.

Jmenuji se Miloš JIŘÍK a posledních více než dvacet pět let žiji v Nové Pace na okrese Jičín. Vystudoval jsem České vysoké učení technické – fakultu elektrotechnickou a dlouhá léta jsem pracoval v oboru radiokomunikací. Mezi mé záliby patří především radioamatérské vysílání, meteorologie a astronomie a jim jsou z velké části věnovány i moje webové stránky.

Moje první osobní stránky vznikly již 19. 2. 2001 a byly postupně umisťovány na různých serverech (vesměs neplacených). Jelikož se časem podmínky pro hostování měnily a neplnily moje požadavky a představy, různě jsem stránky stěhoval a nakonec jsem se rozhodl pro placený server. Protože na tomto serveru běží jak moje radioamatérské stránky, tak i stránky o počasí, sjednotil jsem i grafický vzhled některých částí webu. Od počátečních jednoduchých HTML stránek jsem přešel přes různé redakční systémy (Joomla, Drupal a phpRS) až k dnešní podobě stránek, která byla založena na mých vlastních PHP šablonách. Vzhledem k celkovému rozsahu webu a jeho nutnosti udržovat ho v co nejaktuálnější podobě jsem se nyní rozhodl po dlouhém váhání definitivně pro redakční systém WordPress.

Stránky jsou zatím ve výstavbě, proto pokusy o přihlášení do diskuze či snaha o přidávání příspěvků nejsou nyní povoleny. Pro případný kontakt odkazuji na kontaktní formulář na tomto webu.

Kdokoli je oprávněn z webových stránek OK5AW kopírovat jakékoliv informace a případně je i umístit na svých webových stránkách, ovšem s podmínkou předchozího souhlasu majitele těchto stránek a s tím, že uvede jako zdroj těchto informací „webové stránky OK5AW“ s příslušným hypertextovým odkazem. Pokud se na uvedené stránky vztahuje licence Creative Commons, je nutno uvést i odkaz a tuto licenci. Uvedený požadavek není třeba splnit pouze tehdy, pokud na svých stránkách nemáte přímo umístěn obsah, stažený z webu OK5AW, ale na svůj web jen umístíte hypertextový odkaz vedoucí k obsahu na stránkách OK5AW. Povinnosti uvádět stránky OK5AW jako zdroj vystavené informace vás zbavuje i to, jestliže sami držíte autorská práva k uvedenému obsahu, nebo pokud držitel obsahu vám takový obsah přímo poslal ke zveřejnění jiným způsobem. Stejným způsobem také přistupuji ke zveřejňování informací z jiných zdrojů.